Udruženje građana „Tamburica Janike Balaža“


21000 Novi Sad
Konstantina Danila 4
Tekući račun: 205-40600-23
Telefon/fax : + 381 (0)21 520-335
e-mail: udrjbalaza@gmail.com

Donacije


Udruženje građana „Tamburica Janike Balaža“ je neprofitabilna i nestranačka organizacija, koja nema nikakav stalan izvor prihoda. Svi članovi rade isključivo amaterski, ali ne može se sve postići samo sa ljubavlju. Ubeđeni u plemenitost zacrtanih ciljeva, molimo Vas da pomognete, a već u skladu sa vašim mogućnostima, i samim tim doprinesete da „maestro“ Janika, naš „Čovek od zvezda“, ne padne u zaborav.

Unapred zahvalni.Dinarski račun:

 

 

KOMERCIJALNA BANKA A D BEOGRAD

Filijala Novi Sad

Broj računa: 205-40600-23

 

Devizni račun:

 

INTERMEDIARY CITIBANK N.A

(posrednička banka)

New York, U.S.A

SWIFT CODE: CITIUS 33

 

ACCOUNT WITH:

(banka korisnika)/36126027 – USD


KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

FILIJALA NOVI SAD

Trg Slobode 4

21000 NOVI SAD

SWIFT CODE: KOBBCSBGFNS

 

 

BENEFICIARY: (korisnik)
Acc.no/m:Broj računa 5443-08727708

Name/Ime i prezime:____________________

Address/Adresa:_______________________

Details of payment/Osnov naplate: DONATION