Snimci na you tube - u


Džo`s nalog na You Tube-u


Snimci Bisernica Janike Balaža koje su drugi postavili


Vizin - Romansa i čardaš (Vittorio Monti) (Bisernica Janike Balaža 2008) Ravnica - Svako živi svoju tajnu (Bisernica Janike Balaža 2010)
Vizin - Melodije iz Podravine (Bisernica Janike Balaža 2007) Vojvodanski tamburaši - Čičino kolo (Bisernica Janike Balaža 2007)
Vizin - Kolo (Bisernica Janike Balaža (2007) Romansa - Dunavski testament (Bisernica Janike Balaža 2010)
Vizin - Oj, divojko, šil-dil-daj (Bisernica Janike Balaža 2008) Romansa - 7 zrna (Bisernica Janike Balaža 2010)
Kontrebija - Serrana Mia (Bisernica Janike Balaža 2010) Romansa - Vrisnuo bih da zaječi (Bisernica Janike Balaža 2010)
Zekija Suman - Mujo Džogu (Bisernica Janike Balaža 2010) Kumanovski tamburši - Snošti si mamo (Bisernica Janike Balaža 2007)
KELERUJ Söndörgo Magyarország (Bisernica Janike Balaža 2007) Kontrebija - La flor del romero (Bisernica Janike Balaža 2010)
Vojvodanski tamburaši - Most na reci Kwai (Bisernica Janike Balaža 2007) Kumanovski tamburši - Kaljo, kalino, devojče (Bisernica Janike Balaža 2007)
Vojvođanski tamburaši - Johanes Brams Hungarian dance No5. Slavonski bećari - Ružo moja crvena (Bisernica Janike Balaža 2010)
Vizin - Splet Kola (Bisernica Janike Balaža 2010) Slavonski bećari - Snaša (Bisernica Janike Balaža 2010)
Dragan Birovljev i Vojvodanski tamburaši - Samo za Vas (Bisernica Janike Balaža 2007) Užičani - Reče čiča da me ženi (Bisernica Janike Balaža 2007)
Vojvodanski tamburaši - Torna a surriento (Bisernica Janike Balaža 2007) Kontrebija - Viva España (Bisernica Janike Balaža 2007)
Vojvodanski tamburaši - Devojko Mala (Bisernica Janike Balaža 2010) Užičani - Bere cura plav jorgovan (Bisernica Janike Balaža 2007)
Kola iz okoline Mohača (Bisernica Janike Balaža 2007) Varaždinski Tamburaški Orkestar - Spoved (Bisernica Janike Balaža 2007)
Ravnica - Style Musette (Bisernica Janike Balaža 2010) Slavonski Bećari - Hej bećari (Bisernica Janike Balaža 2010)
Varaždinski tamburaši - Vojvodansko kolo br1 (Bisernica Janike Balaža 2010) Slavonski Bećari - Tucin spetokol (Bisernica Janike Balaža 2010)
Vojvodanski tamburaši i Kristina Planjanin Simic - Que sera, sera (Bisernica Janike Balaža 2007) Zorule - Neven kolo (Bisernica Janike Balaža 2010)
Kumanovski tamburaši - Kaleš Anđa (Bisernica Janike Balaža 2007) Kontrebija - Kanto a sierra morena (Bisernica Janike Balaža 2010)
SÖNDÖRDŐ - Tončikino kolo (Bisernica Janike Balaža 2007) Romansa - Carski Valcer (Bisernica Janike Balaža 2010)
SÖNDÖRDŐ - A mol csardaš(Bisernica Janike Balaža 2007)