III Međunarodni festival “Bisernica Janike Balaža”


TO Rečne Ratne Flotile

Pobednici TO Rečne Ratne Flotile

 

Kuriozitet ovog festivala je taj što prva nagrada za najboljeg primaša, nije dodeljena. Stručni žiri u sastavu, Radomir Grujičić, Mira Temunović, Mile Nikolić, Dubravko Isakov i Dušan Petrović, je smatrao da na Janikinoj „Bisernici“ mora da se postigne veći nivo muziciranja, da bi se osvojila prva nagrada.

Drugu i treću nagradu su osvojili veoma mladi i perspektivni muzičari Marko Obad Šćitaroci i Nataša Jović. Mladost je važna za budućnost tamburaške muzike, a prvi put je nagradu osvojila i predstavnica lepšeg pola.

Treba napomenuti i to da je u svom trećem nastupu na festivalu TO „Doma mladih“- Šid, pokazao vidan napredak, i da je u okviru nastupa „Triole“ iz Osijeka, izuzetan bio vokalni solista Miroslav Lacković-Mimi.Nataša   Jović

Nataša Jović prima nagradu

Triola i Mimi

“TRIOLA” i Mimi

Triola

“ TRIOLA” u akciji - treće poluvreme


Učesnici


1. TO „MOKAS“ – Mokrin, vokalni solista Žarko Novakov
2. TO „BJELOPOLJSKI TAMBURAŠI“ – Bijelo Polje, vokalni solista Dr. Sabro Šabanović

3. TO „LIRA“ – Novi Sad,

-II nagrada u konkurenciji primaša, Marko Obad Šćitaroci

4. TO „DOMA MLADIH ŠID“ – Šid,

-III nagrada u konkurenciji primaša: Nataša Jović

5. TO „BANJA LUKA“ – Banja Luka, vokalni solista Stanimir- Lale Petrović

6. TO REČNE RATNE FLOTILE – Novi Sad,

- I nagrada u konkurenciji orkestara

7. TO „TRIOLA“ – Osijek, vokalni solista Miroslav Lacković- Mimi,

- III nagrada u konkurenciji orkestara

8. TO „RAVNICA“ – Novi Sad,

- II nagrada u konkurenciji orkestara